Taural Plus Liquido

Acción terapéutica: 
Antiácido
Taural Plus Liquido
PresentacionesPrincipio activoProspecto
Taural Plus Liquido 0,75 gr / 0,05 gr / 1.000 gr Suspensión x 200
Ranitidina / Domperidona / Simeticona